Μηχανές καφέ

San Marco μονή ημιαυτόματη

Mininova μονή ημιαυτόματη

Bezzera μονη ημιαυτόματη

Συσκευές bar

Υπεραυτόματη μηχανή διαφόρων ροφημάτων

Γρανιτομηχανή διπλή

Γρανιτομηχανή διπλη

Γρανιτομηχανή διπλη

Γρανιτομηχανή μονή

Γρανιτομηχανή μονή

Μεταχειρισμένες επαγγελματικές μηχανές καφέ , αλεστικα espresso και γρανιτομηχανές.

Σε κάθε μηχάνη έχει γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος, συντήρηση και service. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας.

***Για τιμή & διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε μαζί μας.

San Marco μονή ημιαυτόματη
Mininova μονή ημιαυτόματη
Bezzera μονη ημιαυτόματη
Υπεραυτόματη μηχανή διαφόρων ροφημάτων
Γρανιτομηχανή διπλή
Γρανιτομηχανή διπλη
Γρανιτομηχανή διπλη
Γρανιτομηχανή μονή
Γρανιτομηχανή μονή